skip to main content

Skosmos

Langue des données

HWWA-Sachsystematik > Wirtschaft, Allgemein > Seeschiffahrt > Seeschiffahrt, Kapitalbeschaffung
TERME PRÉFÉRENTIEL
n32 Sm70Seeschiffahrt, Kapitalbeschaffung  
CONCEPT GÉNÉRIQUE
IDENTIFIANT
  • 145618
NOTATIONLONG
  • n 32 SM 070
URI
http://zbw.eu/beta/pm20voc/je/145618
Télécharger ce concept :